DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Tekirdağ 31°C
Az Bulutlu

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 4 Ocak Çarşamba günü toplanacak

03.01.2017

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2017 yılı Ocak Ayı meclis toplantısını 4 Ocak 2017 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Saat 10.00’da gerçekleştirilecek yılın ilk toplantısında 15 gündem maddesi görüşülecek.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ OCAK 2017 MECLİS GÜNDEMİ

“1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde 183 adada bulunan alanın, Kumbağ Spor Kulübü’ne spor tesisleri yapılması için tahsis edilmesi talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

2- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 Ada, 106, 107,109 ve 110 Parsellerin Mülkiyeti İbrahim KURTULMUŞ ’ a ait olup, taşınmazların bir kısmının İmar Planlarında yolda kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, b parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 3521 ve 1414 parsellerle birleştirilmesi için 1414 parselin yolda kalan kısımları ile takasının yapılması talep edilmiştir. İhdasen oluşturulacak b parselin alanı 21,24 m2’dir. Takasa konu 1414 parselin yolda kalan kısmı yol1=8,56 m2, yol2=3,09 m2’dir. Takas konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

4- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca, Belediyemizde 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında istihdam edilecek olan 46 (Kırk altı) adet sözleşmeli personel kadrolarından Avukat, Eğitmen, Kameraman, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Kimyager, Tekniker, Teknisyen, Programcı, Çözümleyici, Veteriner Hekim olarak istihdam edilecek olanlara Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2017 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayınlanacak olan (1) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personel “net aylık tutarı” üzerinden ücret ve (2) sayılı “ek ödeme oranları” cetvelinde belirtilecek oran ve tutarlar üzerinden ücret ödemesi yapılması, 6 (altı) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %5 fazlasının ödenmesi, 1 (bir) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için ise, her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasının ödenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 543 ada 1 parselde kayıtlı toplam 78,27 m2 alana sahip gayrimenkulün 37,54 m2 ’lik kısmının kamulaştırma bedelinin yüksek olmasından dolayı, açılmış olan kamulaştırma davasından vazgeçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

6- Belediyemizce yapılacak olan Buz Pisti Giriş Ücret tarifesi belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut tarifelerde yer almayan;

1.5-BUZ PİSTİ GİRİŞ ÜCRETİ :

a-) Öğrenci Bilet (30 dk) : 5,00.-TL. (KDV dahil)

b-) Tam Bilet (30 dk) : 8,00.-TL. (KDV dahil)

c-) Çocuk Kulübü Bileti (30 dk) : 2,50.-TL. (KDV dahil) olarak belirtilen tarifelerin Ücrete Tabi İşler Tarifesine 1.4-den sonra gelmek üzere 1.5- tarife maddesi olarak eklenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ikinci fıkrasında ‘’Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2017 yılında Belediye Meclisinin tatil ayının tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde ‘’Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2017 yılında Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası içerisinde hangi gün toplanacağının belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

9- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde; İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur denildiğinden, 2017 yılı için denetim komisyonu kurulması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

10- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denildiğinden; Bu maddeye istinaden Huzur Hakkı Ücretinin tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Belediye Başkanlığımızın bulunduğu C12 grubu için Norm kadro ve cetvellerimiz Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanmış ve Norm kadrolarımıza ek olarak Belediye Meclisinin 03/09/2014 tarih ve 232 sayılı karar alınmıştır. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair “Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı cetvel gereğince, Dolu Kadro Değişikliği (Memur), cetvelleri doldurularak ek’te sunulmuştur. 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C12 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, 8 (Sekiz) adet dolu kadro değişikliği talebine ilişkin yazı ve eklerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

12- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1837 Ada 7 Parselin Mülkiyeti Ahmet YILMAZ’ a ait olup, taşınmazın İmar Planlarında ‘ Yol ’da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

13- Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin ihalelere katılabilmek amacıyla 1.000.000,00 TL olan banka teminat mektubunun 3.700.000,00 TL ‘ye yükseltilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

14- Belediye Meclisinin Aralık ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

15- Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere meclis gündemi hazırlandıktan sonra havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.”

Öte yandan Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı www.suleymanpasa.tv adresinden meclisi takip etmek isteyen vatandaşlarımız için saat 10.00 itibari ile canlı olarak yayınlanacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.