DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Tekirdağ 26°C
Gök Gürültülü

KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

12.07.2019

Resmi kurumlarda çalışan avukatların özlük haklarıyla ilgili Ankara dan başlayan ve tüm illerde eş zamanlı seslerini duyurmak isteyen avukatlar Tekirdağ barosunda basın açıklaması yaptılar.

Düzenlenen basın açıklamasına baro başkanı Av. Sedat Tekneci, baro genel sekreteri Ertuğ Görkem Varol ve Tekirdağ da resmi kurum avukatlarının katıldığı bir açıklama yapıldı.

Platform adına açıklamayı okuyan Av. Güler Cengiz ÇEtinkaya yaptığı açıklamada;
Madde 1- Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Avukat, Hazine Avukatı Hukuk Müşavir kadrolarına, özel yarışma sınavı ile alım yapabilirler. Giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Giriş sınavı için, eleme sınavı sonucunda aranacak puan türleri, taban puanlan ve sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı tespit edilerek, giriş sınavı duyurusuyla ilan edilir. Ancak, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katindan fazla olamaz. Yazılı sınav, kurumun görev alanına göre yönetmelikle belirlenen konulardan yapılır. Yazılı smav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayn ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayn tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sınav komisyonu, kurum içinden veya dışından yönetmelikle belirlenen kişilerden oluşur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro ^sayısının yansım geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kuramlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Bu madde kapsamında istihdam edilen Hukuk Müşaviri, Hazine Avukatı ve Avukatlar^ diğer görevlerinin yanı sıra; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin gerekli gördüğü sıklıkta hazırlayacakları yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatı faaliyetini teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile görevlendirebilir.
Hukuk Müşaviri, Hazine Avukatı ve Avukatlara teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır, gunlann görevlendirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle düzenlenir.
Madde 2- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (I) Sayılı Cetvelin “V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;
1 4800
2 4200
3 3600
4 3000
5 2200
6 1600
7 1300
8 1150

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (I) Sayılı Cetvelin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümünün (e) bendinde “Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “1. Hukuk Müşaviri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri” ibaresi, (I) Sayılı Cetvelin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümünün (f) bendinde “Başbakanlık Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Muhakemat Müdürü, Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlardaki Hukuk Müşaviri ile Hukuk İşleri Müdürü, Hukuk Müşaviri” olarak değiştirilmiştir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eldi (II) Sayılı Cetvelin “I- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavir” ibaresi, “4- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Hukuk Müşaviri” ve “Muhakemat Müdürü” ibareleri, “5 YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” “Hukuk Müşaviri”, “Başhukuk Müşaviri” ve “Hukuk İşleri Müdürü” ibareleri ile, “6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA” bölümünde yer alan “Büyük Şehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki 1. Hukuk Müşaviri,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin “Tazminatlar, fıkrasının “A- özel Hizmet Tazminatı:” bölümünün d) bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 200’üne, Kanun kapsamındaki “Başhukuk Müşavir ile 1. Hukuk Müşaviri” kadroları için % 300’üne, “Hukuk Müşavir, Muhakemat Müdürü ve Hukuk İşleri Müdürü” kadroları için % 230’una” Müşavir, Muhakemat Müdürü ve Hukuk İşleri Müdürü” kadroları için % 230una
Madde 4 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu’na ekli (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının d) bendi “d) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, Hukuk Müşavirleri, Muhakemat Müdürleri, Hukuk İşleri Müdürleri ve Avukatlar 2000” şeklinde değiştirilmiş ve mevcut d) bendi e) bendi olarak tesessül ettirilmiştir.

Madde 5- (1) 02.11.2011 tarihli ve 666 Sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli I) SAYILI CETVEL”in “A- Aylıklannı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alanlar” bölümünün 1 sıra nolu maddesinin g) alt bendine “Hukuk Müşaviri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Muhakemat Müdürü, diğer Hukuk İşler Müdürü” ibareleri eklenmiş ve g) alt bendindeki oran 175 olarak, “kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;” başlıklı 5 nolu maddesinin başlığı “Kadroları Avukatlık Hizmetleri sınıfında yer alan personel (Genel Yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüslerindeki sözleşmeli olarak çalışanlar dahil);” şeklinde ve buradaki oran 170, 160 ve 150 olarak değiştirilmiştir.

(2) 399 sayılı “Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun hükmünde kararnamenin” 3. maddesinin b) bendinin ikinci paragrafına, “müfettiş ve müfettiş yardımcıları” ibaresinde sonra gelmek üzere “Avukatlar,” ibaresi eklenmiştir.

(3) 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/2 -a bendine “ %40” ibaresinden sonra gelmek üzere * hukuk biriminde görev yapan diğer personele %5’i “ ibaresi eklenmiştir.
Madde 6» Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki aybaşından itibaren, yapılan iyileştirmelerden belirtilen kadrolardan emekli olanlar da yararlandırılır.

Geçici Madde 1- Bu kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen Hukuk Müşaviri, Hazine Avukat ve avukat alımında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki aybaşından geçerli olmak üzere bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarında Hukuk Müşaviri, Muhakemat Müdürü, Hazine Avukatı ve Avukat kadrolarında emekli olanlar da öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlardan yararlandırılır.
Madde 7- Bu kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. dedi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.